Wég is de dijk, of nee, de zee of… Gone is the dyke, or no, the sea or…

52°46'8" N 4°39'24" E
52°46’8″ N 4°39’24” E

Op de bovenste foto is de zee nog net in de verte te zien. Tussen de Hondsbossche zeewering en de zee in is nu zand. Zand met daarin geplant helmgras. Op de foto onder: dezelfde plek maar dan een paar jaar eerder. Mrs.Fredlee loopt de trap af, de dijk aan de zeekant op. Daar – in de zee – de basalten strekdammen. En de zee dus. De trap, het basalt, de stenen, zijn onder het zand verdwenen. De zee is ietwat verderop gejaagd.
Er volgen komende dagen nog meer foto’s. Of het nu wel of niet mooier is daar bij de Hondsbossche zeewering, of de verandering een vooruitgang is, of ik een mopperende oude man wordt, daar komen we nog op terug. Ik mis in ieder geval de schoonheid van het dijklichaam.

In the top photo you can just see the sea in the distance. Between the Hondsbossche sea dyke and the sea is now sand. Sand with newly planted Marram grass which binds the grains of sand with it’s tough roots. The photo underneath: is the exact same place but a few years earlier.
Mrs.Fredlee is walking down the steps, to the sea side of the dyke. There – in the sea – the basalt stone breakers. And of course the sea. The steps, the basalt, the stone, are now buried under the sand. The sea has been forced further back.
More photo’s to follow in the next few days. Is it more or less beautiful by the Hondsbossche sea dyke , and are the changes progress, and am I becoming a moany old man, we’ll get back to that.
But for the record I really do miss the beauty of the dykes body.

52°46'8" N 4°39'24" E
52°46’8″ N 4°39’24” E

One thought on “Wég is de dijk, of nee, de zee of… Gone is the dyke, or no, the sea or…”

  1. God, you would never know that it’s the same place! Seems sad! It looks as though the first photo is the older one, and not the other way around! It looks almost prehistoric! Looking forward to more photos! XX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *