Vroege vogels, late vogels…

Natuurlijk horen we ‘s morgens de merel die ergens in de tuinen achter de Sibbelpanden zijn fluiterij bedrijft. Zo stil als de afgelopen dagen was het zelden. Geen vliegtuigen, geen strepen in de lucht. Vogelgeluiden… Is er iets mooiers? Vanmorgen – nog in bed – luisterden we verbaasd minutenlang naar geluiden van vogels. Geen gepraat op de radio, maar alleen de geluiden van vogels.

Het was tijdens Vroege vogels dat we ineens bewust werden van het gefluit, getwierelier, gerakketak van vogels. Er werd al minutenlang niet gepraat. Wonderschoon. Troostradio. Voorjaar. Misschien – god verhoede het – mogen we misschien straks, volgende week?, niet meer naar buiten. Net nu de lente is begonnen. Luister dan nog maar een paar keer naar die vogels. HIER kun je ze vinden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *