Onderweg / On the way (11)

Klonkklank en hop! naar Westwijk!
Klonkklank en hop! naar Westwijk! Clonckclanck and hop! to Westwijk!
23 down, 12 to go!
Wat heerlijk, dacht ik toen ik na een drukke, korte Westwijkmetro, op station Rai was overgestapt in een vrijwel lege metro naar Isolatorweg. Echter, net toen ik bovenstaande foto naar de jarige Mrs. Fredlee had gewhatsappt, hoorde ik Klonkklank en daar dook de metro het tunneltje naar de Buitenveldertselaan in. Aaargh, de verkeerde metro! Nog steeds naar Westwijk.

Om een lange reis naar het AvL kort te maken: ik was voor het eerst te laat bij toestel B3. Was ik vandaag maar weer op de fiets gegaan.

Wonderful, I thought after a busy one carriage Westwijk metro, I changed trains at Rai into an almost empty metro to Isalatorweg. But just as I’d Whats Apped the above photo to the birthday girl, I heard clonckclanck and the metro went into a tunnel direction Buitenveldertselaan.
Aaargh, the wrong metro! On my way still to Westwijk!

To make a long journey to AvL hospital short: I was for the first time too late by machine B3.
I wished I’d gone by bike again today!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *