Herbert

Herbert
Een vriendin van ons vertelde ons vorig jaar dat ze een ‘mannetje’ had, die de problemen met haar WordPress-site kon oplossen. ‘Wij hebben geen mannetje’, zeiden we, ‘wij hebben Herbert.’

Herbert, die ik laat in de avond nog kon bellen als WordPress of onze internet-hoster Lunarpages weer eens raar deden. Herbert, die ons weblog opzette en die panoramawarehouse voor me maakte. Herbert die artikelen voor me schreef, over FileMaker of Dreamweaver. Herbert, die schreef over de nieuwste versie van Mac OS X. Herbert, die me belde of ik de rekening snel kon overmaken, omdat de belastingman weer aan de deur rammelde. Herbert, die altijd nog eens met de hele familie zou komen eten. Herbert, waarmee ik samen datingplaces zou opzetten. Herbert, die zoveel sites voor anderen maakte, maar zelf online bijna onvindbaar was. Herbert, die voor de Mac de Desktop Carousel en de Boogie-Woogie-screensaver maakte. Herbert, waarmee ik vooral niet over politiek ging praten. Herbert, met wie ik over het wel en wee van Apple discussieerde. Herbert, die af een toe een cd’tje in mijn dropbox stopte. Herbert, met wie ik de liefde deelde voor de Beatles, voor Dylan, voor K.T.Tunstall, voor Tim Knol, voor muziek. Herbert, waarmee ik altijd nog een keer muziek wilde maken. Herbert, waarmee ik weer eens naar het café zou gaan.

Die Herbert. Onze man, onze vriend, onze Herbert, die beer van een vent, die ouwe reus, is dood.

One thought on “Herbert”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *