Category Archives: Straalkunst

Radiation Art / Straalkunst 5

Kunstwerk van / Artwork from Jan Tervoort, titel Bartelink (2007).
Kunstwerk van / Artwork from Jan Tervoort, titel Bartelink (2007).

6 down 29 to go!
This piece by artist Jan Tervoort is a beautuful stained glass window.
On our way to Antoni this morning the canal, that we walk along everyday from the metro, was covered in patches of thin frosty ice. With the reflection of the trees and sky underneath the crackled surface looked just like stained glass too!

Dit stuk van Jan Tervoort is een mooi glas-in-lood raam.
Op weg naar Antoni vanochtend, was de gracht, die we iedere dag langs lopen vanaf de metro, bedekt met dunne laagjes berijpt ijs. Met de weerspiegeling van de bomen en hemel eronder, leek de gebrokkeld oppervlakte ook op glas-in-lood!

Continue reading Radiation Art / Straalkunst 5

Radiation Art / Straalkunst 3 – Pinkie Blues!

Kunstwerk van Mart Röling : Blauwe Wandreliëfs.
Kunstwerk/Art work by/van Marte Röling : Blauwe Wandreliëfs, 1978.

Four down, thirty one to go!

Na de bestraling had ik (Mr. Fredlee) nog een vergadering in Hilversum. Bij het pand aangekomen waar de vergadering plaats vond, belde ik aan, de zoemer ging, ik duwde de deur open en liet op raadselachtige wijze de deur weer dichtvallen, met mijn pink ertussen. Bloed, pijn, kortom een bezoek aan de Eerste Hulp was nodig. Na uren wachten in ziekenhuis Tergooi (het was druk, ze deden hun best), was ik aan de beurt. Vier hechtingen later mocht ik naar huis, maar eerst nog even dwalen door Hilversum op zoek naar het Station.

After the radiation therapy yesterday I (Mr. Fredlee) had also a meeting in Hilversum. When I got to the building where the meeting would take place, I rang the doorbell, the buzzer sounded, I pushed the door open and then for some inexplicable reason I let it fall shut again with my little finger in between! Blood, pain, so a visit to Emergency was necessary! After hours of waiting in hospital Tergooi (it was very busy, they were doing their best), it was my turn. Four stitches and after a while I could go home, but first I wandered around in Hilversum trying to find the railway station!

Radiation Art / Straalkunst 2

Art work by / van Barbara Broekman: On Victorian and Oriental Woman, 2008.
Art work by / van Barbara Broekman: On Victorian and Oriental Woman, 2008.

Three down thirty two to go!
We saw a blackbird on the ground outside the Wertheim park, playing hide and seek with us around a tree, when we walked early this morning in the dark, through flurrys of silver glitter, to the Waterlooplein metro station.
When we arrived a half an hour later by metro station Heemstedestraat, it was already light!
And along the cycle path by Antoni, another blackbird jumped onto the green wire fence, stared at us – whilst Mr. Fredlee was taking photo’s – and then flew up into the tall bare Elm tree.

We zagen een Merel op de grond, buiten de hekken van het Wertheimpark, verstoppertje spelen achter de boom, toen we liepen in het donker in flurries of zilver glinster vanochtend vroeg naar de Waterlooplein metrohalte.
Toen wij een halfuur later uit de metrohalte Heemstedestraat liepen was het al licht!
En langs het fietspad naast Antoni, sprong nog een Merel op het groene hek, keek ons aan – toen Mr. Fredlee aan het fotograferen was – en daarna vloog het Mereltje de hoge kale Iepenboom in.